Anita Jirovská

Anita Jirovská:

novembre 2020 – Charlotte – Wether

novembre 2020 – Charlotte – Wether
Štátne divadlo Košice
Mise en scene: Linda Keprtová
Chef d´orchestre: Vinicius Kattah
Scène: Michal Syrový
Costumes: Tomáš Kypta
https://www.sdke.sk/sk/opera/jules-massenet-werther